Art. 2. - Zniesienie rejestru inżynierów i techników. - Dz.U.1955.29.173 - OpenLEX

Art. 2. - Zniesienie rejestru inżynierów i techników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.29.173

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 1955 r.
Art.  2.

Naczelna Organizacja Techniczna przekaże akta rejestru inżynierów i techników Archiwum Akt Nowych w m. st. Warszawie.