Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.88.654

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU ZIEMSKIEGO
z dnia 27 października 1921 r.
w przedmiocie zniesienia powiatowych urzędów ziemskich w Białej, i Limanowej i włączenia: powiatu Biała do kompetencji powiatowego urzędu ziemskiego w Żywcu, powiatu Oświęcim - do kompetencji powiatowego urzędu ziemskiego w Wadowicach, powiatu Limanowa i Nowy Targ oraz Spiszą i Orawy - do kompetencji urzędu ziemskiego w Nowym Sączu.

Na mocy art. 3 lit. f) i 21 ustawy z dn. 6 lipca 1920 r. o organizacji Urzędów Ziemskich (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 70 poz. 461) zarządzam co następują:
§  1. Powiatowe Urzędy Ziemskie w Białej i Limanowej znosi się.
§  2. Powiat Biała włącza się do kompetencji powiatowego urzędu ziemskiego w Żywcu.
§  3. Powiat Oświęcim włącza się do kompetencji powiatowego urzędu ziemskiego w Wadowicach,
§  4. Powiaty Limanowa i Nowy-Targ oraz obszary Spiszą i Orawy należące do Rzeczypospolitej Polskiej włącza się do kompetencji powiatowego urzędu ziemskiego w Nowym Sączu.
§  5. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.