§ 3. - Zniesienie Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Turku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.39.342

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 czerwca 1929 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1929 r.