Zniesienie Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Turku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.39.342

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 czerwca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 24 maja 1929 r.
w sprawie zniesienia Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Turku.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 roku o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich (Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 706) zarządzam co następuje:
Znosi się Powiatowy Urząd Ziemski w Turku.
Włącza się powiat turecki do właściwości terytorjalnej Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Kole.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1929 r.