Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.10.77

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU ZIEMSKIEGO
z dnia 18-go stycznia 1822 r.
o zniesieniu powiatowego urzędu ziemskiego w Borszczowie i włączeniu powiatów Barszczów i Husiatyn do kompetencji powiatowego urzędu ziemskiego w Czortkowie.

Na mocy art. 3 lit. f. i 21 ustawy z dnia 6-go lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 70, poz. 461) zarządza się co następuje:
§  1. Znosi się powiatowy urząd ziemski w Borszczowie.
§  2. Włącza się powiaty Borszczów i Husiatyn do kompetencji Powiatowego Urzędu Ziemskiego w Czortkowie.
§  3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lutego 1922 r.