Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.108.787

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 1921 r.
o zniesieniu podatku od środków do oświetlania na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względnie produkcji (Dz. U. R. P. № 41 poz. 245) zarządza się co następuje:
§  1. Uchyla się obowiązującą na obszarze b. dzielnicy pruskiej niem. ustawą z dnia 15 lipca 1909 r. (Dz. Ust. Rzeszy niemieckiej str. 880) o podatku od środków do oświetlania i wydane do niej ogłoszeniem Kanclerza Rzeszy niem. z dnia 30 sierpnia 1909 r. (Dz. Centr. Rzeszy niem. str. 799) rozporządzenia wykonawcze, oraz wszystkie inne przepisy i rozporządzenia dotyczące przedmiotu wspomnianą ustawą objętego.
§  2. Rozporządzenie to wchodzi w życie dnia 1 stycznia 1921 roku.
§  3. Wykonanie tego rozporządzenia porucza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.