Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.108.788

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1921 r.

.E
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 grudnia 1921 r.
o zniesieniu podatku od gilz (tutek) i bibułek papierosowych na obszarze b. dzielnicy pruskiej.

Na mocy art. 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względnie produkcji (Dz. U. R. P. № 41 poz. 248) zarządza się co następuje:
§  1. Uchyla się moc obowiązującą §§ 2 do 35 niemieckiej ustawy o opodatkowaniu papierosów z dnia 3 czerwca 1905 r. (Dz. Ust. Rzeszy niem. str. 631) oraz postanowienia §§ 7-11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 1921 r. (Dz. U. R. P. № 85, poz. 615), dotyczące podatku od gilz (tutek) i bibułek papierosowych i wszelkich innych przepisów wydanych co do poboru akcyzy od gliz (tutek) i bibułek papierosowych.
§  2. Za banderole podatkowe wykupione przed dniem 1 stycznia 1922 r. nie będzie Skarb Państwa zwracał ceny sprzedaży, choćby tychże nie użyto do naklejania na pudełka z gilzami, względnie na książeczki i paczki bibułek papierosowych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1922 r. Z tym dniem zaprzestaje się na obszarze b. dzielnicy pruskiej poboru podatku od gilz (tutek) i bibułek papierosowych.
§  4. Wykonanie tego rozporządzenia porucza się Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej.