Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.32.294

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 listopada 1971 r.
w sprawie zniesienia osiedla Wapno w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 września 1954 r. o osiedlach i radach narodowych osiedli (Dz. U. Nr 43, poz. 192) zarządza się, co następuje:
§  1. W powiecie wągrowieckim, województwie poznańskim znosi się osiedle Wapno, a jego obszar włącza się do gromady Wapno w tymże powiecie.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.