Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.24.201

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 marca 1922 r.
w przedmiocie zniesienia okręgowych urzędów ziemskich w Kaliszu, Łomży i Radomiu, oraz zmiany właściwości okręgowych urzędów ziemskich w Piotrkowie, Białymstoku i Kielcach.

Na podstawię art. 13 ustawy z dnia 5 lipca 1920 r. o organizacji urzędów ziemskich (Dz. U. R. P. № 70, poz. 461) zarządza się co następuje:
§  1. Znosi się. okręgowe urzędy ziemskie w Kaliszu, Łomży i Radomiu.
§  2. Powiaty: kaliski, koniński, słupecki, turecki, kolski, sieradzki i wieluński włącza się do właściwości okręgowego urzędu ziemskiego w Piotrkowie.
§  3. Powiaty: łomżyński, kolneński, ostrołęcki, ostrowski, wysoko-mazowiecki i szczuczyński włącza się do właściwości okręgowego urzędu ziemskiego w Białymstoku.
§  4. Powiaty, radomski, sandomierski, opatowski, iłżecki, kozienicki, koński i opoczeński oraz należące dotychczas do okręgu piotrkowskiego powiaty: będziński i częstochowski włącza się do właściwości okręgowego urzędu ziemskiego w Kielcach.
§  5. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się. Prezesowi Głównego Urzędu Ziemskiego.
§  6. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 kwietnia 1922 r.