Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.61.366

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
o zniesieniu ogłoszenia b. austrjackich kolei państwowych, dotyczącego taryfowania cukru karmnego dla bydła.

Na mocy dekretu Naczelnika Państwa z dn. 7 lutego r. b. (Dz. Praw № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządzam co następuje:
Znosi się ogłoszenie b. austrjackich kolei państwowych, umieszczone w Dzienniku rozporządzeń dla kolei i żeglugi (Verordnungs-Blatt für Eisenb. und Schiff) № 7 z dnia 15 stycznia 1916 r. poz. 70, w sprawie taryfowania cukru karmnego dla bydła, denaturowanego domieszką innej paszy.

(Austr.-węgier. i bośn.-herc. taryfa towarowa część 1, dział B, z dnia 1 stycznia 1918 r.).

Warszawa, dnia 22 lipca 1919 r.