§ 2. - Zniesienie obszaru dworskiego Ustków w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.64.518

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1931 r.
§  2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.