§ 1. - Zniesienie obszaru dworskiego Ustków w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.64.518

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1931 r.
§  1.
Obszar dworski Ustków w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem znosi się, a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej Benice w tymże powiecie i województwie.