Zniesienie obszaru dworskiego Przydwórz i gminy wiejskiej Michałki i utworzenie gminy wiejskiej Przydwórz w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.85.655

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 listopada 1930 r.
o zniesieniu obszaru dworskiego Przydwórz i gminy wiejskiej Michałki i o utworzeniu gminy wiejskiej Przydwórz w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co następuje:
Obszar dworski Przydwórz w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem znosi się, a z terytorjum jego tworzy się gminę wiejską Przydwórz w granicach tegoż powiatu i województwa.
Gminę wiejską Michałki w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem znosi się, a terytorium jej włącza się do nowoutworzonej gminy Przydwórz w tymże powiecie i województwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1931 r.