§ 1. - Zniesienie obszaru dworskiego Przydwórz i gminy wiejskiej Michałki i utworzenie gminy wiejskiej Przydwórz w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.85.655

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1930 r.
§  1.
Obszar dworski Przydwórz w powiecie wąbrzeskim, województwie pomorskiem znosi się, a z terytorjum jego tworzy się gminę wiejską Przydwórz w granicach tegoż powiatu i województwa.