Zniesienie obszaru dworskiego Powałki w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem, i włączenie jego terytorjum do gminy wiejskiej Kłodawa w tymże powiecie i województwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.35.308

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 kwietnia 1927 r.
o zniesieniu obszaru dworskiego Powałki w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem, i włączeniu jego terytorjum do gminy wiejskiej Kłodawa w tymże powiecie i województwie.

Na mocy § 2 p. 3 ordynacji dla gmin wiejskich siedmiu wschodnich prowincyj z dnia 3 lipca 1891 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 233) oraz na mocy art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 roku o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75, poz. 511) zarządza się co następuje:
Obszar dworski Powałki w powiecie chojnickim, województwie pomorskiem, znosi się, a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej Kłodawa w tymże powiecie i województwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1927 r.