§ 3. - Zniesienie obszaru dworskiego Podolin w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem i utworzenie z jego terytorjum gminy wiejskiej o tej samej nazwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.73.635

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1927 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 października 1927 r.