§ 1. - Zniesienie obszaru dworskiego Podolin w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem i utworzenie z jego terytorjum gminy wiejskiej o tej samej nazwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.73.635

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1927 r.
§  1.
Obszar dworski Podolin w powiecie wągrowieckim, województwie poznańskiem znosi się, a z terytorjum jego tworzy się gminę wiejską o tej samej nazwie w granicach tegoż powiatu i województwa.