§ 2. - Zniesienie obszaru dworskiego Orpiszew w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.34.256

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1931 r.
§  2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.