§ 3. - Zniesienie obszaru dworskiego Młynki w powiecie sępoleńskim, województwie pomorskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.20.207

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1929 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r.