§ 3. - Zniesienie obszaru dworskiego Kuźnica Kącka w powiecie odolanowskim, województwie poznańskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.26.162

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1931 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1931 r.