§ 2. - Zniesienie obszaru dworskiego Kuźnica Kącka w powiecie odolanowskim, województwie poznańskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.26.162

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1931 r.
§  2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.