§ 1. - Zniesienie obszaru dworskiego Kuźnica Kącka w powiecie odolanowskim, województwie poznańskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.26.162

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 marca 1931 r.
§  1.
Obszar dworski Kuźnica Kącka w powiecie odolanowskim, województwie poznańskiem znosi się, a terytorjum jego włącza się do gminy wiejskiej Kuźnica Kącka w tymże powiecie i województwie.