Zniesienie obszaru dworskiego Głogowa w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.34.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 marca 1931 r.
o zniesieniu obszaru dworskiego Głogowa w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr. 11, poz. 86) zarządza się co następuje:
§ 1.
Obszar dworski Głogowa w powiecie krotoszyńskim, województwie poznańskiem znosi się, a części terytorjum jego, a mianowicie: parcele katastralne obręb Korytnica leśnictwo karta 2 numery 14/5 i 15/5, obręb Głogowa gmina karta 1 Nr. 76, 81, 79, 317/75, 318/75, 335/71, 336/71, 337/74, 338/74 i 339/72, obręb Głogowa dwór karta 1 Nr. 3, 4, 5, 6 i 9, obręb Głogowa dwór karta 2 Nr 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40/pół i 41, obręb Głogowa dwór karta 3 pod Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 61/41, 62/41 63/42, 64/62, 67/43, 68/43, 69/44, 70/44 62, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 65/56, 66/56, 57, 58/pół, 59 i 60 - włącza się do gminy wiejskiej Głogowa w tymże powiecie i województwie, resztę zaś terytorjum, a mianowicie: parcele Korytnica leśnictwo karta 2 numery katastralne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20/9, 21/13, 22/5 karta 3 Nr 11, 13, 15, 25/16, 28/14, 29/12, 36/6, i 37/6, obręb Głogowa gmina karta 1 Nr. 281, obręb Głogowa dwór karta 1 Nr. 6 i 7, karta 2 Nr. 3, 4 i 5 - przyłącza się do obszaru dworskiego Tresiny (Lasy Państwowe) w tymże powiecie i województwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.