Zniesienie niektórych podatków pośrednich na obszarze odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.90.616

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 1938 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 19 listopada 1938 r.
o zniesieniu niektórych podatków pośrednich na obszarze odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego.

Na podstawie art. 55 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:
(1)
Uchyla się na obszarze odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego:
1)
ustawę z dnia 15 lipca 1919 r. w przedmiocie wprowadzenia monopolu środków wybuchowych (Zb. ust. 1 rozp. państwa czesko-słowackiego Nr 414);
2)
ustawę z dnia 12 sierpnia 1921 r. w sprawie opodatkowania siły wodnej (Zb. ust. 1 rozp. państwa czesko - słowackiego Nr 338);
3)
ustawę z dnia 21 grudnia 1923 r. o podatku od węgla (Zb. ust. 1 rozp. państwa czesko -Słowackiego Nr 1 ż 1924 r.);
4)
ustawę z dnia 24 lutego 1933 r. o. podatku od elektrycznych źródeł promieniowania (Zb. ust. 1 rozp. państwa czesko-słowackiego Nr 38);
5)
ustawę z dnia 12 lutego 1936 r. o podatku konsumpcyjnym od środków do kwaszenia ciasta (Zb. ust. 1 rozp. państwa czesko-słowackiego Nr 40);
6)
ustawę z dnia 21 grudnia 1937 r. o podatku od lemoniad, wód mineralnych i wody sodowej (Zb. ust. 1 rozp. państwa czesko-słowackiego Nr 248);
(2)
Równocześnie tracą moc obowiązującą na obszarze odzyskanych ziem Śląska Cieszyńskiego wszystkie inne przepisy, dotyczące podatków pośrednich: od proszków do podnoszenia ciasta, od przyrządów do oświetlenia elektrycznego, od lemoniady, wód mineralnych i wody sodowej, od siły wodnej oraz od węgla.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.