Zniesienie niektórych podatków i opłat państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1944.11.60

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 1944 r.

DEKRET
POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA NARODOWEGO
z dnia 4 listopada 1944 r.
o zniesieniu niektórych podatków i opłat państwowych.

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 3) - Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Uchyla się moc obowiązującą następujących ustaw:

1)
z dnia 16 lipca 1920 r. o podatku od kapitałów i rent (Dz. U. R. P. Nr 76, poz. 517) wraz z późniejszymi zmianami;
2)
z dnia 17 grudnia 1931 r. o państwowym podatku od energii elektrycznej (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 76, poz. 720);
3)
z dnia 27 października 1933 r. o państwowym podatku od uboju (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 614) wraz z późniejszymi zmianami;
4)
z dnia 22 października 1931 r. o opodatkowaniu wina i miodu syconego (Dz. U. R. P. Nr 99, poz. 763);
5)
z dnia 26 marca 1935 r. o opodatkowaniu tłuszczów (Dz. U. R. P. Nr 22, poz.130);
6)
z dnia 18 marca 1935 r. o opodatkowaniu kwasu węglowego (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 151);
7)
z dnia 26 marca 1935 r. o poborze 10% dodatku do opłat stemplowych i podatków pośrednich oraz 15% dodatku do podatków bezpośrednich oraz spadkowego i od darowizn (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 127) wraz z późniejszymi zmianami;
8)
z dnia 5 sierpnia 1938 r. o ośrodkach finansowych na popieranie gospodarczo uzgodnionego kształtowania cen artykułów rolniczych (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 447).

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Kierownikowi Resortu Gospodarki Narodowej i Finansów.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.