Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.11.98

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 1 lutego 1922 roku
o zniesieniu niektórych ograniczeń gospodarki mięsem w b. dzielnicy pruskiej.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64, poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Uchyla się art. 6 rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 25 maja 1920 r. w przedmiocie gospodarki mięsnej (Dz. Urz. Min. b. Dz. Pr. № 29, poz. 254), oraz art. 4 rozporządzenia dodatkowego z dnia 2 lipca 1920 r. (Dz. Urz. Min. b. Dz. Pr. № 38, poz. 345) do rozporządzenia z dnia 25 maja 1920 (Dz. Urz. № 29, str. 599) w przedmiocie gospodarki mięsnej.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.