Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.87.644

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 18 października 1921 r.
o zniesieniu niektórych ograniczeń gospodarki mięsem.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Praw № 64 poz. 385) oraz § 1 dekretu Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 13 listopada 1919 r. (Tyg. Urzęd. № 62 str. 334) zarządza się co następuje:
Książki zakupu i sprzedaży bydła i mięsa.
§  1. Uchyla się rozporządzenie z dnia 15 lutego 1920 r. w przedmiocie prowadzenia książek zakupu i sprzedaży bydła (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 8 poz. 66) oraz wszelkie dodatkowe do tegoż rozporządzenia wydane przepisy a mianowicie:
1) art. 6 rozporządzenia dodatkowego z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 38 poz. 345);
2) art. 2 i 5 rozporządzenia z dnia 3 lutego 1921 r. (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 6 poz. 31).

Ograniczenia konsumcji mięsa.

§  2. Uchyla się następujące postanowienia rozporządzenia z dnia 25 maja 1920 r. w przedmiocie gospodarki mięsnej (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 29 poz. 254):
1) art. 3.
2) art. 7, 8, 9, 10, 11, 13 ustęp 2 i 4, art. 14, i to art. 10 w brzmieniu, ustalonem art. 5 rozporządzenia z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 38 poz. 345), a art. 14 w brzmieniu, ustalonem rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 1921 r. (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 16 poz. 103).

Ograniczenia transportu bydła.

§  3. Znosi się ograniczenia transportu bydła, przepisane art. 15-24 rozporządzenia z dnia 25 maja 1920 r. (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 29 poz. 254), o ile dotyczą one powiatów graniczących wyłącznie z b. dzielnicą rosyjską.

Przymusowy wykup bydła.

§  4. Uchyla się, rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 1920 r. w przedmiocie przymusowego wykupu bydła rogatego (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 49 poz. 404) oraz art. 7 rozporządzenia z dnia 13 lipca 1920 r. (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 38 poz. 345) tudzież art. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 3 lutego 1921 r. (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 6 poz. 31).

Procederowe wytwarzanie konserw mięsnych i handel domokrążny.

§  5. Uchyla się art. 3 i 4 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1920 r. w przedmiocie gospodarki mięsem (Dz. Urzęd. Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej № 78 poz. 528).
§  6. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia.