Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1500

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2013 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.