Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.83.460

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
w sprawie zniesienia należności za przewóz towarów od granicy pod Suchąhorą do Suchejhory lub naodwrót.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14 poz. 152) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Miejscowa taryfa towarowa b. austrjackich kolei państwowych,

część II, zeszyt 2, z dnia 1 stycznia 1918 r.

Z dniem 1 listopada 1919 r. znosi się w rozdziale II. "Koleje grupy A" ustęp B, 2, powyższej taryfy postanowienia, tyczące się pobierania należności za przewóz towarów od granicy pod Suchąhorą do Suchejhory loco i tranzito lub naodwrót.

Warszawa, dnia 17 października 1919 r.