Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.83.458

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
w sprawie zniesienia należności za przewóz towarów od granicy pod Leluchowem do Orłowa lub naodwrót.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14 poz. 152) i po porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
Miejscowa taryfa towarowa b. austrjackich kolei państwowych, część II zeszyt 1, z dnia 1 marca 1919 r.

Z dniem 1 listopada 1919 r. znosi się w zupełności postanowienia rozdziału IV. A, ustępu 2, a) 2) tej taryfy, dotyczące należności za przewóz towarów od granicy pod Leluchowem do Orłowa loco i tranzito lub na odwrót.

Wobec tego należy ze spisu linji kolejowych w punkcie 4-III wstępu do wspomnianej taryfy skreślić linję "Granica pod Leluchowem - Orłów".

Warszawa, dnia 15 października 1919 r.