Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.76.438

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
w sprawie zniesienia miejscowej taryfy węglowej dla Małopolski i Śląska.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dziennik Praw № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam, co następuje:
Polskie Koleje Państwowe.

Okręgi Dyrekcji Krakowskiej, Lwowskiej i Stanisławowskiej.

Miejscowa taryfa towarowa, c. k. austrjackich kolei państwowych.

Od dnia 15 września r. b. znosi się miejscową taryfę towarową c. k. austrjackich kolei państwowych, część II, zeszyt 4, z dnia 1 października 1917 roku.

Taryfa ta, zawierająca stacyjnie obliczone stawki przewozowe dla węgla i koksu według zasad wyjątkowych taryf Ib i Ic miejscowej taryfy towarowej c. k. austrjackich kolei państwowych, część II, zeszyt 1 i 2, stanie się wobec podwyższenia taryf w ogólności bezprzedmiotową.

Warszawa, dnia 9 września 1919 r.