Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.29.217

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1937 r.

USTAWA
z dnia 8 kwietnia 1937 r.
o zniesienia miasta Podgórza w powiecie toruńskim, województwa pomorskiego i włączeniu go do miasta Torunia w tymże województwie.

Art.  1.

Znosi się miasto Podgórz w powiecie toruńskim województwa pomorskiego.

Art.  2.

Obszar zniesionego miasta Podgórza włącza się do miasta Torunia w województwie pomorskim.

Art.  3.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1938 r.