Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.58.351

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w sprawie zniesienia linji celnej między dawnem Królestwem Kongresowem a Wielkopolską.

Art.  1.

Linję celną między dawnem Królestwem Kongresowem a Wielkopolską znosi się i zaprzestaje poboru wszelkich ceł w obrocie towarów między temi dzielnicami.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 11 lipca 1919 r.