Zniesienie i zmiana granic niektórych powiatów w województwie zielonogórskim. - Dz.U.1961.46.241 - OpenLEX

Zniesienie i zmiana granic niektórych powiatów w województwie zielonogórskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.46.241

Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 października 1961 r.
w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów w województwie zielonogórskim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
W województwie zielonogórskim znosi się:
1)
powiat gubiński i włącza się:
a)
miasto Gubin oraz gromady Chlebowo i Wałowice do powiatu krośnieńskiego,
b)
gromady: Czarnowice, Grabice, Pole i Stargard Gubiński do powiatu lubskiego;
2)
powiat skwierzyński i włącza się:
a)
miasto Skwierzynę oraz gromady: Murzynowo, Świniary i Trzebiszewo do powiatu gorzowskiego,
b)
gromady: Bledzew, Goraj, Przytoczna, Rokitno i Sokola Dąbrowa do powiatu międzyrzeckiego.
Z gromady Kosieczyn w powiecie międzyrzeckim województwie zielonogórskim wyłącza się wsie Brudzewo i Koźminek i włącza się je do gromady Smardzewo w powiecie świebodzińskim w tymże województwie.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1961 r.