Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.54.303

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 grudnia 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 listopada 1961 r.
w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych osiedli w województwie katowickim.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 września 1954 r. o osiedlach i radach narodowych osiedli (Dz. U. Nr 43, poz. 192) zarządza się, co następuje:
§  1. W województwie katowickim zmienia się granice osiedli:
1) Wojkowice Komorne w powiecie będzińskim przez włączenie obszaru znoszonej gromady Żychcice,
2) Wisła-Uzdrowisko w powiecie cieszyńskim przez włączenie obszaru znoszonej gromady Wisła; nazwę osiedla ustala się na Wisła,
3) Leszczyny w powiecie rybnickim przez włączenie obszaru znoszonej gromady Przegędza,
4) Boguszowice w powiecie rybnickim przez włączenie obszaru wsi Kłokocin z gromady Gotartowice,
5) Strzybnica w powiecie tarnogórskim przez włączenie obszaru znoszonej gromady Rybna,
6) Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim przez włączenie obszaru wsi Potępa ze znoszonej gromady Potępa,
7) Orzesze w powiecie tyskim przez włączenie obszaru znoszonej gromady Jaśkowice,
8) Siewierz w powiecie zawierciańskim przez włączenie obszarów wsi Kuźnica Sulikowska, Kuźnica Świętojańska i Sulików ze znoszonej gromady Sulików.
§  2. W powiecie tyskim, województwie katowickim znosi się osiedle Hołdunów, a obszar jego włącza się do osiedla Lędziny w tymże powiecie i województwie.
§  3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1961 r.