§ 3. - Zniesienie gminy wiejskiej Lubiaszew w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.64.519

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1931 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.