§ 1. - Zniesienie gminy wiejskiej Lubiaszew w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.64.519

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 lipca 1931 r.
§  1.
Gminę wiejską Lubiaszew w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem znosi się, a terytorjum jej włącza się do gminy wiejskiej Łęg w tymże powiecie i województwie.