Zniesienie gminy wiejskiej Dziembrów w powiecie szczuczyńskim, województwie nowogródzkiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.43.359

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 16 maja 1929 r.
o zniesieniu gminy wiejskiej Dziembrów w powiecie szczuczyńskim, województwie nowogródzkiem.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
Gminę wiejską Dziembrów w powiecie szczuczyńskim województwie nowogródzkiem znosi się.
Należące do zniesionej gminy Dziembrów miejscowości: 1) wsie Krzywce, Ciapy, Oszurki, folwark Widówka, wsie Szynkowce, Białki, leśniczówka Baranicha, wsie Rycza Pańska, Rycza Rządowa, Lacewicze, Ziuki, Bogusze, Nowosiółki, Piskluki Karaszewo, Rogaczewszczyzna, folwarki Rogaczewszczyzna, Ostrowo, okolica Berniki, folwarki Byczkowszczyzna, Chodziejowszczyzna, wieś Szarupy, folwarki Chrzanowszczyzna, Bublejki I, Bublejki II, wieś Misiukowszczyzna, folwarki Czelejowszczyzna I i II, okolica Andrusowszczyzna, wieś Rojsze, folwark i zaścianek Rojsze, folwarki Tysowszczyzna, Ładowszczyzna, Siemienkowszczyzna, Ruchomowszczyzna, wsie Czuczwy, Woronki, folwark Woronkowszczyzna, wieś Zgrzebniki oraz sąsiadujące z wsią Zgrzebniki lasy Państwowe Nadleśnictwa Różankowskiego włącza się do gminy wiejskiej Ostryna w tymże powiecie i województwie;
2)
wsie Prudce, Zawałki, Sawicze, okolice Chamowszczyzna, majątek Lesiszcze, folwark Dziembrów, miasteczko Dziembrów, wsie Spusza Stara, Spusza Nowa oraz folwark Spusza włącza się do gminy wiejskiej Kamionka w tymże powiecie i województwie;
3)
wsie Dołha, Nomejki, Jewłasze, Kuźmy, Maliniki, Wojkały, Borysówka, folwarki Lack Nizki, Lack Wysoki, zaścianek Lack, folwarki Maculewszczyzna, Makasiowszczyzna, Zaścianek Ogóls, folwark Siemieniszki oraz wieś Kuchary włącza się do gminy wiejskiej Szczuczyn w tymże powiecie i województwie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.