Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1527

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec

Na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (Dz. U. poz. 1432) zarządza się, co następuje:
§  1.  Z dniem 1 stycznia 2019 r. w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, znosi się gminę Ostrowice.
§  2.  Z dniem 1 stycznia 2019 r. w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, ustala się granice:
1) gminy Drawsko Pomorskie przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy obszarów obrębów ewidencyjnych Borne, Dołgie, Donatowo, Grzybno, Jelenino, Ostrowice i Przytoń, o łącznej powierzchni 6558,36 ha, z obszaru zniesionej gminy Ostrowice;
2) gminy Złocieniec przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy obszarów obrębów ewidencyjnych Chlebowo, Cieminko, Gronowo, Nowe Worowo, Płocie, Siecino, Smołdzięcino, Szczycienko i Śmidzięcino, o łącznej powierzchni 8500,04 ha, z obszaru zniesionej gminy Ostrowice.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.