§ 1. - Zniesienie gmin wiejskich Pieruchy i Pieruszyczki w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.34.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1931 r.
§  1.
Gminy wiejskie Pieruchy i Pieruszyczki w powiecie pleszewskim, województwie poznańskiem znosi się, a terytorjum ich włącza się do gminy wiejskiej Pieruszyce w tymże powiecie i województwie.