Zniesienie gmin wiejskich Honczary, Mackiszki i Siedliszcze, utworzenie gminy wiejskiej Woronowo oraz zmiana granic niektórych gmin wiejskich na obszarze powiatu lidzkiego w województwie nowogródzkiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.22.225

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 20 marca 1929 r.
o zniesieniu gmin wiejskich Honczary, Mackiszki i Siedliszcze, utworzeniu gminy wiejskiej Woronowo oraz zmianie granic niektórych gmin wiejskich na obszarze powiatu lidzkiego w województwie nowogródzkiem.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 770) zarządzam co następuje:
Gminy wiejskie: Honczary, Mackiszki i Siedliszcze znosi się.
Tworzy się gminę wiejską Woronowo z siedzibą zarządu gminnego w miasteczku w Woronowie.
Należące dotąd do gminy wiejskiej Honczary miejscowości: wsie Barwicze, Bachmaty, folwark Czerepy, wsie Drozdowo, Falkowicze, folwark Hancewicze, wsie Hancewicze, Honczary, wieś Istoki, wsie Wielkie Koniuszany, Małe Koniuszany, folwark Małe Koniuszany, zaścianek Kamionka, wieś Mosiewicze, folwark Mosiewicze, zaścianek Misiewszczyzna, wieś Nowosady, kol. Ostrouchy, wsie Ogrodniki I, Ogrodniki II, zaścianek Ogrodniki III, wieś Ruda, folwark Sielec, wieś Sielec, folwark Sołomianka, folwark Waśkiewicze, zaścianek Wierzbowo, folwark Zielony Gród, wsie Dzitryki, Zaborce, Żuczki, Żemojdź, Suprowszczyzna i grunta cerkiewne honczarskie włącza się do gminy wiejskiej Bielica;

wieś Minojty, stacja kolejowa Minojty, folw. Minojty, wsie Wieliczki, Piaski, Dorże, folw. Piaski włącza się do gminy wiejskiej Lida; zaśc. Bór, wieś Bieniewicze, folw. Dziakowicze, folw. Stare Młyniszcze, wieś Ustroń Borki, folw. Zajęczyce,

zaśc. Żwirki, Olchowo, Tkaczowo, Olchowo, Popowe Pole i łaki naddzitwiańskie włącza się do gminy wiejskiej Dokudowo, zaś wsie Jeremiewicze, Lubora, lasy państwowe w okolicach Lubory i Falkowicz do gminy wiejskiej Tarnowo.

Należące dotąd do gminy wiejskiej Mackiszki miejscowości: kol. Porojść, wsie Poleckiszki, Tatarka, okol. Jasiańce, Wojdagi, Bogudzienki, kol. Żemojciszki, okol. Dowgiały Wielkie, Dowgiały Małe, wieś Jonie, zaśc. Marysino, okol. Sakowicze, kol. Oboliszki, folw. Alfontowo, lasy państwowe Nadleśnictwa Koniawskiego przy wsi Jonie włącza się do nowoutworzonej gminy wiejskiej Woronowo;

wsie Kalitańce, Kowalki, Rudnia i Gierwiszki, Raściny, Jurgańce, Kuże Wielkie, Kuże Małe, kol. Kuże, wsie Szczegliki (Ausztokolnia), Butrymańce, Jundziliszki, Strzelce, folw. Rakliszki Stare, leśniczówka Rakliszki, folw. Narkuszki, kol. Narkuszki, wieś Drabiszuny włącza się do gminy wiejskiej Bieniakonie; wieś Popiszki, folw. Rakliszki Nowe, wsie Posol, Czurańce, Stawidańce, Rezy, Janiańce, kol. Janczuny, wieś Gudakompie, kol. Maciuny, folw. Mackiszki, kol. Mackiszki, Nowosady, wsie Nowosady, Dojlidy, wieś Trumpiszki, folw. Huta, kol. Huta, zaśc. Huta Wisińczańska, kol. Musiakolnia, folw. Dolina, kol. Golmonciszki, wieś Golmonciszki, zaśc. Morgi i Majak włącza się do gminy wiejskiej Ejszyszki; zaśc. Antoniszki, kol. Janopol, zaśc. Kurmieliszki, wsie Nowa Kozakowszczyzna, Stara Kozakowszczyzna, Nowosiołki, Pusiawory, Soliszki i folwark Notolinek włącza się do gminy wiejskiej Raduń, zaś folw. Horodno, wsie Podhorodno i Łopaciszki włącza się do gminy wiejskiej Żyrmuny.

Należące dotąd do gminy wiejskiej Siedliszcze miejscowości: folw. Antonowo, zaśc. Antonowo, folw. Andrusy, zaśc. Czechy, folw. Błażany, Byki, Ogrodniki, kol. Dejnowa Hermaniska, Wsie Daukszany, Daukszane Małe, folw. Franopol, zaśc. Sienkowszczyzna, folw. Tusomańce, wieś Tusomańce, m-ko Hermaniszki, okol. Januszewszczyzna, wieś Kowalewszczyzna, zaśc. Kowalewszczyzna, osada Kondraciszki, wsie Lingi, Łoszaki, Miluńce, folw. Miluńce, wieś Markowszczyzna, zaśc. Markowszczyzna, wsie Nowosiady, Nowosiady Małe, maj. Nowjanka, zaśc. Nowjanka, wsie Parubiszki, Parubiszki Małe, Pirogańce, Polipnica, folw. Polipnica, wsie Romaszkańce, Stanulańce, Szeszki, Siedlisko, Wojcieszuny, Wołodkiszki, zaśc. Wołociszki, wieś Ziazie, folw. Kołodziszki, kol. Kołodziszki, wieś Pietrymany, folw. Hermaniszki, zaśc. Hermaniszki, zaśc. Bartoszuny, folw. Jakubowo, lasy państwowe Czarny Bór, okol. Kulnie, folw. Kulnie, folw. Koczany, wieś Wincuki, zaśc. Wincuki, folw. Bolsie, zaśc. Bolsie, okol. Jagiełły, folw. Mikszewicze, wieś Parzele, włącza się do nowoutworzonej gminy wiejskiej Woronowo;

wsie Mielechy, Kuźmicze, osadę Skrobowszczyzna i folwark Zarankowszczyzna włącza się do gminy wiejskiej Sobotniki;

okolice: Bolesławowo, Cieszkiele, Dejlidki, Gilwańce, zaśc. Ogoniszki i Raczkowszczyzna, wieś Romany, folwarki Danejkowszczyzna, Orniszki, Żyżma I, II, III, IV włącza się do gminy wiejskiej Żyrmuny, zaś wsie Antonowskie Pasieki, Bielewicze, folw. Jodańce, wieś Dajnowa Gieranońska, okol. Drewienniki, miasteczko Gieranony, folw. Gieranony, okol. Klewki, folw. Kniazikowszczyzna, wieś Kozary, okol. Ławrynki, zaśc. Kreczewszczyzna, wieś Mejłuny, okol. Opita i Pietrykany, wieś Pacewicze, miasteczko Trokiele, folw. Pacewicze, okol. Rogiele, wieś Staniawszczyzna, zaśc. Tryszaki, wieś Tułonka, kol. Zawiergańce i Probostwo, wieś Żyle, zaśc. Żyle, folw. Zakrzewszczyzna, okol. Dowknie, wieś Guciszki, osada Międzysargi, zaśc. Międzysargi, folw. Kramiszki włącza się do gminy wiejskiej Lipniszki.

Z gminy wiejskiej Bielica wyłącza się miejscowości: kol. Jeremiewicze, wsie Czaplicze, Mociewicze, kol. Andrusowszczyzna, Czechowszczyzna, Lipiczańska Puszcza i wieś Krasoczki i włącza się: kol. Jeremiewicze i wieś Czaplicze do gminy wiejskiej Tarnowo; wieś Mociewicze, kol. Andrusowszczyzna i Czechowszczyzna w skład gminy wiejskiej Żołudek, zaś kol. Lipiczańska Puszcza i wieś Krasoczki do gminy wiejskiej Orla.
Z gminy wiejskiej Lida wyłącza się miejscowości: wsie: Borki, Andruszki, Kniazikowce Wielkie, Kniazikowce Małe, Nowa Żyżma i folw. Żyżma i włącza się wieś Borki do gminy wiejskiej Dokudowo, zaś wsie Andruszki, Kniazikowce Wielkie, Kniazikowce Małe, Nowa Żyżma i folw. Żyżma do gminy wiejskiej Lipniszki.
Z gminy wiejskiej Lebioda wyłącza się miejscowości: wieś Bobry, folw. Bobry, osada Bobry, uroczysko Bobry, wieś Piaski i włącza się do gminy wiejskiej Tarnowo.
Z gminy wiejskiej Orla wyłącza slą miejscowości: wieś Łopaty i folw. Oczkiewicze i włącza się do gminy wiejskiej Różanka.
Z gminy wiejskiej Różanka wyłącza się miejscowości: folw. Rutkiewicze, wieś Popławy i osada Popławy i włącza się do gminy wiejskiej Szczuczyn.
Z gminy wiejskiej Wasiliszki wyłącza się miejscowości: wieś Wielka Wieś, kol. Marysinek, Lucjanowo Kandybowo, folwark Ustroń, zaśc. Cydzikowszczyzna, folw. Buciorowszczyzna, kol. Paulinowo i włącza się do gminy wiejskiej Szczuczyn.
Z gminy wiejskiej Sobakińce wyłącza się miejscowości: wieś Bołboty, folw. Szymkowszczyzna I, II i III, wsie: Dworczany i Szymkowszczyzna i włącza się do gminy wiejskiej Zabłoć.
Z gminy wiejskiej Żyrmuny wyłącza się miejscowości: folw. Górawo, wsie Grable, Miguny, osady Nikolsk, Łaby, folw. Nowe Aleksandrowo, wieś Sznurewicze, osada Skwiernie, folwark Trokiele, wieś Wójtowicze, zaśc. Werki-Dowknie, folw. Wołka, Żyzemka, Abramowszczyzna, kol. Abramowszczyzna, folw. Boży Dar, okol. Bołotniki, zaśc. Ciemny Dół, Dęblina, Dziewguny, wsie Dajnowo, Dajnówka, Koniuchy, zaśc. Łowczuny, wsie Łopaciszki, Niewosze, zaśc. Pielawszyszki, wieś Popaszany, okol. Pożyzma, kol. Pożyzma, wieś Raczkuny, zaśc. Raczkuny-Dąbrowo, wieś Rusieniszki, zaśc. Utryszki, Rudziszki, Wiekańce, zaśc. Żusiny, zaśc. Zielona, Przeplaski, Wygódka i włącza się folw. Górawo, wsie Grable, Miguny, osady Nikolsk, Łaby, folw. Nowe Aleksandrowo, wieś Sznurewicze, osadę Skwiernia, folw. Trokiele, wieś Wójtowicze, zaśc. Werki-Dowknie i folw. Wołka i Żyzemka do gminy wiejskiej Lipniszki. zaś miejscowości: folw. Abramowszczyzna, kol. Abramowszczyzna, folw. Boży Dar, okol. Bołotniki, zaśc. Ciemny Dół, Dęblina, Dziewguny, wsie Dajnowo, Dajnówka, Koniuchy, zaśc. Łowczuny, wsie Łopaciszki, Niewosze, zaśc. Pielawszyszki, wieś Popaszany, okol. Pożyzma, kol. Pożyzma, wieś Raczkuny, zaśc. Raczkuny-Dąbrowo, wieś Rusieniszki, zaśc. Utryszki, Rudziszki, Wiekańce, wieś Żusiny, zaśc. Zielona, Przeplaski, Wygódka do nowoutworzonej gminy wiejskiej Woronowo.
Z gminy wiejskiej Zabłoć wyłącza się miejscowości: folw. Kulwiszki, wsie Trajgi, Smilginie, Brzozówka, Kubelczyki, Montuny, Katowicze i zaśc. Katowicze i włącza się do gminy wiejskiej Wawiórka.
Z gminy wiejskiej Bieniakonie wyłącza się miejscowości: folw. Adamowo (Nowe Żemojciszki), folw. Aleksandrowo, Borcie, okol. Bolsie, wieś Bojary, folwark Cynigańce, okol. Cieślukiszki, wsie Duciszki, Huta, folw. Kajetanowo, wsie Kadziuńce, Kletkieniki, Łazaryszki, folw. Mirampol, osada Mirampol, wieś Muchiadziszki, folw. Muchladziszki, Malinowszczyzna, zaśc. Nowopole, Oboliszki, folw. Pogaj, kol. Pogaj, folw. Stanisławowo, kol. Stanisławowo, zaśc. Stasino, wsie Sciłguny, Towzginiany, okol. Towzginiany, folw. Woronowo, zaśc. Woronówka, folw. Władysławowo, miasteczko Woronowo i włącza się do nowoutworzonej gminy wiejskiej Woronowo.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.