§ 5. - Zniesienie gmin wiejskich Honczary, Mackiszki i Siedliszcze, utworzenie gminy wiejskiej Woronowo oraz zmiana granic niektórych gmin wiejskich na obszarze powiatu lidzkiego w województwie nowogródzkiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.22.225

Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 1929 r.
§  5.
Należące dotąd do gminy wiejskiej Siedliszcze miejscowości: folw. Antonowo, zaśc. Antonowo, folw. Andrusy, zaśc. Czechy, folw. Błażany, Byki, Ogrodniki, kol. Dejnowa Hermaniska, Wsie Daukszany, Daukszane Małe, folw. Franopol, zaśc. Sienkowszczyzna, folw. Tusomańce, wieś Tusomańce, m-ko Hermaniszki, okol. Januszewszczyzna, wieś Kowalewszczyzna, zaśc. Kowalewszczyzna, osada Kondraciszki, wsie Lingi, Łoszaki, Miluńce, folw. Miluńce, wieś Markowszczyzna, zaśc. Markowszczyzna, wsie Nowosiady, Nowosiady Małe, maj. Nowjanka, zaśc. Nowjanka, wsie Parubiszki, Parubiszki Małe, Pirogańce, Polipnica, folw. Polipnica, wsie Romaszkańce, Stanulańce, Szeszki, Siedlisko, Wojcieszuny, Wołodkiszki, zaśc. Wołociszki, wieś Ziazie, folw. Kołodziszki, kol. Kołodziszki, wieś Pietrymany, folw. Hermaniszki, zaśc. Hermaniszki, zaśc. Bartoszuny, folw. Jakubowo, lasy państwowe Czarny Bór, okol. Kulnie, folw. Kulnie, folw. Koczany, wieś Wincuki, zaśc. Wincuki, folw. Bolsie, zaśc. Bolsie, okol. Jagiełły, folw. Mikszewicze, wieś Parzele, włącza się do nowoutworzonej gminy wiejskiej Woronowo;

wsie Mielechy, Kuźmicze, osadę Skrobowszczyzna i folwark Zarankowszczyzna włącza się do gminy wiejskiej Sobotniki;

okolice: Bolesławowo, Cieszkiele, Dejlidki, Gilwańce, zaśc. Ogoniszki i Raczkowszczyzna, wieś Romany, folwarki Danejkowszczyzna, Orniszki, Żyżma I, II, III, IV włącza się do gminy wiejskiej Żyrmuny, zaś wsie Antonowskie Pasieki, Bielewicze, folw. Jodańce, wieś Dajnowa Gieranońska, okol. Drewienniki, miasteczko Gieranony, folw. Gieranony, okol. Klewki, folw. Kniazikowszczyzna, wieś Kozary, okol. Ławrynki, zaśc. Kreczewszczyzna, wieś Mejłuny, okol. Opita i Pietrykany, wieś Pacewicze, miasteczko Trokiele, folw. Pacewicze, okol. Rogiele, wieś Staniawszczyzna, zaśc. Tryszaki, wieś Tułonka, kol. Zawiergańce i Probostwo, wieś Żyle, zaśc. Żyle, folw. Zakrzewszczyzna, okol. Dowknie, wieś Guciszki, osada Międzysargi, zaśc. Międzysargi, folw. Kramiszki włącza się do gminy wiejskiej Lipniszki.