§ 17. - Zniesienie gmin wiejskich Czerniewicze, Stefanpol, Tumiłowicze i Wierzchnie, utworzenie gminy wiejskiej Hołubicze oraz zmiana granic gmin wiejskich w powiecie dziśnieńskim, województwie wileńskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.22.224

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 1929 r.
§  17.
Z gminy Hermanowicze wyłącza się miejscowości: wsie: Bałtromieje, Popki (Papki) i Zaczyściki oraz zaścianek Mościszcze, zaś z gminy Zalesie w tymże powiecie wsie Bielaje i Skuraty - i włącza się wymienione miejscowości do gminy Szarkowszczyzna.