§ 14. - Zniesienie gmin wiejskich Czerniewicze, Stefanpol, Tumiłowicze i Wierzchnie, utworzenie gminy wiejskiej Hołubicze oraz zmiana granic gmin wiejskich w powiecie dziśnieńskim, województwie wileńskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.22.224

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 kwietnia 1929 r.
§  14.
Z gminy wiejskiej Głębokie wyłącza się miejscowości: wieś, folwark i kolonję Zaborze, wsie: Brykiecie, Stefanowo, Ogórnie, Wołodźkowo, Woronowo i Mularze; folwarki: Józefowo, Okuniowo oraz Woronowo I i II, osady Woronowo I i II, leśniczówkę Woronionki (Woronowo) tudzież zaścianek Lalusze; zaś z gminy wiejskiej Prozoroki wyłącza się miejscowości: miasteczko Bobrowszczyzna (Bobrujszczyzna); wsie: Prudowe, Proszkowo, Wygary i Jurkowo; folwarki: Bobrowszczyzna I i II (Bobrujszczyzna I i II), Kolano, Dajlidowo, Myliczyn, Stary Ostrów (Ostrowie), Uście, Grochów, Boryskowicze i Horanie i włącza się wszystkie wymienione miejscowości do gminy Plissa.