Zniesienie gmin wiejskich Czernichowo i Połoneczka w powiecie baranowickim w województwie nowogródzkiem i utworzenie z ich terytorjum gminy wiejskiej "Wolna" w tymże powiecie i województwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.7.44

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 27 grudnia 1925 r.
o zniesieniu gmin wiejskich Czernichowo i Połoneczka w powiecie baranowickim w województwie nowogródzkiem i utworzeniu z ich terytorjum gminy wiejskiej "Wolna" w tymże powiecie i województwie.

Na mocy art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 września 1922 r. w przedmiocie zmian granic oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze b. zaborów: rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 86, poz. 770) zarządza się co następuje:
Znosi się gminy wiejskie Czernichowo i Połoneczka, położone w powiecie baranowickim w województwie nowogródzkiem.
Z terytorjum gminy wiejskiej Czernichowo, składającej się z miejscowości: folwarki Augustowo, Bartniki, wieś Bartniki, folwarki Bereźnik, Bielne Ciszkowce, wsie Ciszkowce, Czernichowo, folwarki Czernichowo Dolne, Czernichowo Górne, Felisin, Gucin, Hołubowszczyzna, wieś Hołynka, folwark Jasień, wsie Jatwieź, Juszkiewicze, folwarki Kaluha, Kamilin, wsie Kłąpiki, Lichosielce, folwark Makasze, wsie Makasze, Nahorna, folwark Podlisiejki, wieś Podlisiejki, folwarki Rafalin, Rotkiewicze, wieś Rotkiewicze, folwark Sawicze, wieś Sawicze, folwark Stajki, wsie Stajki, Stajki-Niekrasze, Stajki-Zarowie, folwarki Uzmosze, Waldemarowo, Wolna, wieś Wolna, osada Wołkoput, wieś Zalesie i kolonja Zankiewicze, oraz z terytorjum gminy wiejskiej Połoneczka, składającej się z miejscowości: wsie Boracin, Chłupicze, folwark Dudzicze, osada Dudzicze, wieś Dudzicze, osada Gajewszczyzna, kolonja Hradowiszcze, osada Husaki, miasteczko Iszkołdź, wsie Iszkołdź, Jurewicze, zaścianek Juryzdyka, osiedle Leśniczówka, folwark Marysin, kolonja Niechnicze, folwark Niedźwiadka, wsie Niedźwiadka Mała i Niedźwiadka Wielka, folwark Połoneczka, miasteczko Połoneczka, wieś Rabkowicze, folwark Rososz, osada Rososz, wsie Rzepiszcze, Szczerbowicze, Szeremowicze, folwarki Ulanowszczyzna, Zadźwieja i wieś Zadźwieja i tworzy się gminę wiejską o nazwie "Wolna".
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.