Art. 4. - Zniesienie fundacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.25.172

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 1989 r.
Art.  4.

Majątek zniesionych fundacji przechodzi z mocy prawa na własność Państwa z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu bez odszkodowania, wolny od jakichkolwiek obciążeń z wyjątkiem przewidzianych w niniejszym dekrecie.