Art. 2. - Zniesienie fundacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.25.172

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 1989 r.
Art.  2.

Majątek zniesionych fundacji przyjmuje się na własność Państwa.