Art. 13. - Zniesienie fundacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.25.172

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 1989 r.
Art.  13.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.