Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.95.629

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SKARBU I PRZEMYŚLU I HANDLU
z dnia 20 września 1920 r.
w sprawie zniesienia cła w złocie od esencji i eterów owocowych.

Na zasadnie art. 14 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celnej (Dz. Ustaw № 51 z 1920 r., poz. 314) zarządza się co następuje:
Art.  1.

Z zawartej w rozporządzeniu Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 20 lutego 1920 r. w sprawie płacenia cła od niektórych towarów w złocie (Dz. Ustaw № 19 z 1920 r., poz. 98) listy towarów, obłożonych cłem w efektywnem złocie, wykreśla się: z poz. 27 p. 1 b. Esencje i etery owocowe z domieszką alkoholu.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.