Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.84.596

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 października 1921 r.
o zniesieniu akcyzy od gilz i bibułek papierosowych.

Na mocy ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji (Dz. Ust. Rz. P. № 41, poz. 248) - Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Uchyla się moc obowiązującą art. 1057(1-34) rosyjskich ustaw akcyzowych (Zb. Pr. Ces. Ros. t. V. uzup. 1912 r.) oraz wszelkich innych przepisów, wydanych w przedmiocie poboru akcyzy od gilz i bibułek papierosowych czy to przez rządy okupacyjne, czy też przez rząd polski.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1921 r.; począwszy od tego dnia zaprzestaje się w b. zaborze rosyjskim poboru tej akcyzy.
§  3. Za banderolę (opaski) podatkowe, wykupione przed dniem 1 listopada 1921 r., nie będzie Skarb Państwa zwracał ceny sprzedażnej, choćby banderoli tych nie użyto do naklejania na pudełka z gilzami, względnie na książeczki (paczki) bibułek papierosowych.
§  4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu.